Produkcja seryjna

Planowanie przepływu materiałów
Ekonomiczna produkcja seryjna z optymalizacją przepływu materiału IMA

Korzyści i faktyczna wydajność zakładu produkcyjnego zależą w znacznym stopniu od planowania przepływu materiałów i technologii obsługi. W szczególności linie maszynowe, których prędkości przepustowe mieszczą się w zakresie wysokiej wydajności, wymagają specjalnie zaprojektowanych koncepcji logistycznych, aby osiągnąć ich maksymalną wydajność.

Planowanie przepływu materiałów przez IMA Klessmann GmbH

Warunki brzegowe danego lub świeżo planowanego środowiska produkcyjnego stanowią ważny aspekt przy projektowaniu instalacji.Kluczowe są dane takie jak wielkość i sposób składowania materiału , wielkości partii, informcje o elementach obrabianych itp. Podczas projektowania systemów przenoszących oraz transportowych przygotowaywany jest nie tylko interfejs łączący z obrabiarkami , ale także analizowane jest środowisko produkcyjne klienta.

Technologia przenoszenia i optymalizacja przepływu materiałów
Kompleksowa technika przenoszenia prosta obsługa z jednego źrodła

Jako innowacyjny specjalista w zakresie przenoszenia, transportu i przechowywania IMA oferuje wieloletnie know-how i uznaną wiedzę w zakresie inteligentnych rozwiązań systemowych. Głównym celem naszych szybkich rozwiązań są zawsze indywidualne wymogi naszychklientów.

Inteligentna technika przenoszenia

Ogólna ekonomiczna funkcjonalność systemu, najwyższa jakość i niezawodność procesu są najważniejszymi przesłankami dla IMA. Optymalne połączenie wysokiej jakości inżynierii mechanicznej i inteligentnego sterowania procesem stanowi rozwiązanie dla każdego zadania - bez względu na jego złożoność.

Mają Państwo pytania?Chętnie Ci doradzimy!