BIMA Cx40 / E / R

Centrum obróbcze CNC do obróbki drewna

Frezarka CNC jako maszyna wysięgnikowa z agregatem okleinującym dla maksymalnej elastyczności: Przy obróbce drewna występuje konieczność obrabiania elementów o zróżnicowanych gabarytach , w tym zakresie BIMA Cx40 pokazuje swoje mocne strony. Ta frezarka może obrabiać bardzo duże detale dzięki zwiększonym parametrom dostępu jednostki obróbczej do elementu, która możliwa jest przy koncepcji maszyny wysięgnikowej . Ergonomiczne centrum obróbkowe zapewnia wysoką jakość i elastyczną kompletną obróbkę elementów pojedyńczych i w małych seriach. BIMA Cx40 łączy w sobie wrzeciono główne o dużej mocy wraz z zintegrowaną osią C z oddzielna jednostką do obróbki krawędzi. Dzięki dużej sztywnosci korpusu maszyny wysoka precyza w obróbce drewna nie stanowi problemu.

System wykańczania obrzeżem laserowym na maszynie wysięgnikowej

Oddzielna jednostka do wykańczania krawędzi elementów z opcją oklejania w technologii laserowej daje zdecydowaną przewagę w obróbce drewna. Dzięki BIMA Cx40 istnieje możliwość oklejania wąskich krawędzi elementów prostych oraz łukowych różnymi rodzajami obrzeży przy użyciu kleju topliwego.Jednostki oklejające są łatwe do czyszczenia i przekonują dzięki dużemu pakietowi opcji z wieloma rozszerzeniami, między innymi takimi jak kontrola kolizji.

Maszyna BIMA Cx40 moze być wyposażona w technologię IMA Laser Edging. Zwiększona odporność na zabrudzenia i wilgoć w połączeniu z wyoptyką zerową to oczywiste zalety tego procesu. Brak czasu nagrzewania i sklejenia sprawia, że Laser Edging jest wartościową inwestycją.

CNC Fräse für nahezu alle Anwendungsfälle in der Holzbearbeitung

Dzięki najszybszemu przezbrajaniu frezarki CNC, zakresie obróbczym 1800 mm i posuwie 90 m / min. Maszyna w osi osi X pracuje nardzo szybko. Frezarka CNC może wykonywać prawie wszystkie operacje za pomocą agregatu do obróbki krawędzi i może być stosowana uniwersalnie. Możliwość wykonywania obróbki CNC i obróbki krawędzi za pomocą tylko jednego urządzenia pozwala zaoszczędzić znaczny czas w produkcji. Kontrola kolizji zawarta w standardzie pozwala uniknąć uszkodzeń spowodowanych błędami operacyjnymi lub programowymi. BIMA Cx40 spełnia wszystkie wymagania dotyczące wymagającej produkcji jednostkowej i małych seriach i przekonuje dużą elastycznością.

Agregaty

Obróbka dowolnych formatówBIMA Px80